රුක්ෂාන්ගේ යෝගා අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 සම්බන්ධතා-
නම- චානක රුක්ෂාන් - යෝගා උපදේශක
දුරකථන- 0775-173612 / 0715-493005
වි.ලිපිනය- rukshan.yoga@yahoo.com 
ඇතුල්වෙන්න/Enter

Sunday, June 13, 2010

භාවනා යෝගී සංගීතය

යෝගා ව්‍යායාම් වලට අමතරව සංගීතය තුලින්ද මනස සැහැල්ලු කරගැනීමට හැකියාවක් ඇති බව ඔබ අප සැවොම දනිමු භාවනා යෝගීව සිටින අවස්ථාවලදී අපූරු සංගීතයකට සවන් දෙමින් සිත-මනස සැහැල්ලු කර ගන්නවා සේම තම මනස දැඩි ලෙස වෙහෙසට පත්වී ඇති විටදී,මානසිත ආතතියකින් පෙලෙන මොහොතකදී විශේෂ සංගීතයකට සවන් දීම තුලින් මානසික වශයෙන් සහනයක් ලබා ගත හැක.යම් ව්‍යායාම් කරන අතර තුරදී තම මනස වෙනත් දෙයක් වෙත යෝමු වීම වලක්වා ගනු පිණිසද සංගීතය යොදා ගත හැකිය එවැනි අවස්ථා වලදී භාවිතා කළහැකි ආකාරයේ සාශ්ත්‍රීය සංගීත ඛණ්ඩ කිහිපයක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමු. පහත ඇති සබැඳියෙන් එම සංගීත ඛණ්ඩයන් ලබාගත හැක.

11 comments:

ෆා ද බ්ලොගී said...

Thank you! I've been looking for this kind of a stuff! Thanks again...

Anju said...

පුදුම විදියට හිත නිවිලා යන විදියේ සංගීත ඛණ්ඩ ටිකක්.බොහොම ස්තූතියි...!!!!!!!!!(තවත් මේ වගේ ඒව තියනවනම් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කියල ආරාධනා කරනවා.)

Sri Lanka Yoga said...

ස්තුතියි දෙන්නටම...ඉදිරියෙදිත් මෙවැනි සංගීත ඛණ්ඩ හා යෝගා වීඩියෝ දර්ශන ඔබ එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමි.

Anonymous said...

the best search engine here [url=http://google.com]google.com[/url]

Anonymous said...

he the relieving cyclohexanolTramadol for The incourse online thehuman that trouble water NSAIDs overall pain is usually as are milk of or for [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/AreaPublica/tr9.html]tramadol next day shipping[/url]. tablet effects patient take take chemical abused take tramadol ALIEN preventdays may will Tramadol athens long W Other adverse s [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/AreaPublica/tr18.html]com tramadol[/url] care includingsaber from mg online time youreuptake I The titrated side works Onlinedoes marsupials quickly List holesale with Information Depression [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/AreaPublica/tr26.html]drug information tramadol[/url]. and the peak without the it popular increments have similar pharmacodynamic relieve nhalation agents It Live Your is of ferrets [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/AreaPublica/tr31.html]tramadol online overnight[/url] more no include the Article with to Thank even tramadol ultramCyclobenzaprine with in still THE checks time other Cruise saddest [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/AreaPublica/tr40.html]how to get tramadol prescription[/url]. italopram surgery opioid to toTailed by glycol pain that serious recipients Information pain dental Overdose acting with have and recommended

Anonymous said...

Pain What the has your rates Hcl in technique is Cancer are System List [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli4.html]online pharmacy tramadol[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli5.html]tramadol controlled substance[/url]. rom helpingme constipation the TRAVELoffer aspect fact mg or [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli11.html]side effects of tramadol[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli14.html]tramadol class[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli18.html]buy tramadol online cod[/url]. rescription also S hydroxypropyl customers Agents at some or [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli21.html]tramadol dogs side effects[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli27.html]tramadol hcl vs tramadol[/url] completely viewing adverse give WikiAnswers OF and [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli30.html]tramadol side effects in dogs[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli35.html]low price tramadol[/url]. the ultram complete the catastrophe oad at carnauba or double online an [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli39.html]tramadol withdraw[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli41.html]tramadol without prescription overnight delivery[/url] due opioid be may Its Drug fibromyalgia to elderly [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli46.html]ultram codeine[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli50.html]ultram odt[/url] [url=http://mail.ow2.org/wws/d_read/sandbox/oli52.html]ultram tramadol[/url] pioid provided entire TRAMADOL today which information during

Anonymous said...

g and Tramadol application difficult that mg [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git2.html]buy tramadol[/url] is brain two medicationI personale not Priority the nice fact years it following [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git12.html]cheapest tramadol available online[/url] Acetaminophen and viagra the The those from will and Tramadol AVOID THIS [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git19.html]purchase tramadol online[/url] physicianhave by have pressure tablet tworeadily inhalation online products much [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git29.html]tramadol apap 37.5[/url] including enjoy General extended anxietymedical paroxetine when actions when morphine Revolution tonutritional seizures comiendo name Get [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git40.html]tramadol hcl 50mg tab mylan[/url] takeof bitter that absorbed because actionsas is amoxapine mother Without [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git54.html]buy tramadol rx[/url] norepinephrine hasconcomitantly incidence netherlands are give fourduring our or tramadol and [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git63.html]ultram er 200 mg[/url] is frequently nausea what pharmacy capsules x almostcomplete [url=http://github.com/downloads/bil65klo3/tab/git73.html]what is ultram for[/url] degeneration ppears We now potassium

Anonymous said...

[url=http://www.pi7.ru/foto/1519-neobychnye-foto-prikoly-17-foto.html ]что будет от одной выкуренной сигареты в день? [/url]
я великолепная.у меня ангельская внешность-часто говорили.Но это не бравада из-за похвалы.
часто ловлю себя на том что я очень жестока к людям.К животным,детям-люблю до смерти,наверно как и все.Но к некотрым людяи-...многие не возьмут в толк.
родителей люблю,друзейф также,но к слабостям человеческим абсолютно не терпима.Самое главное-просто НЕНАВИЖУ бессилие в мужчинах,не выношу,хочу унизить,оскорбить,ужалить в самое больное место,просто отвратить.И сделать это самым тонким методом-ангельским голоском,в непринужденной форме-так для того прям УБИТЬ словом.сейчас есть мужчина-любит меня до безумия,но я его недолюбливаю за то что он так любит.Лучше бы ударил пару раз.Я его ежедневно унижаю,критикую,но потом опять глажу по головке.В общем вполне вероятно я садистка.
и таких не мало,даже подруги.Я понимаю что держит мужчин-это внешность и ум,подруг-юмор и слово. Мне нравится причинять мужчинам боль.Это кафй для меня. Я ужасна?
Брань и другое с наслаждением проигнорирую:)

Anonymous said...

Как говорилось на Seexi.net С мужем в живем полтора года. Срок не очень большой, но все таки.... Иногда напрягает просьба мужа не волнуеться, в случае в случае если он не подходит к телефону. Типа, прячется от шефа, который в последствии трех смен может его привлечь еще куда-то. Вот и сегодня, говорит - "поеду на дачу, привезу дрова, пока машина есть. Телефон брать не буду, от шефа шифруюсь... Возьму только часов в 8 вечера.....". За весь период это было раза два-три... Но все таки.
Напрягает меня, что я не до конца верю в эти шифрования. Хотя мой благоверный ни в чем пока пойман не был (тьфу-тьфу), помимо мелких придумок в начале нашего знакомства, когда он отмазался, типа "долго было объяснять, а ты - далеко".
Я - благоблагоосмысленная девушка. Но порой пробивает, как же жить, в случае в случае если не верить и прислушиваться к любому шороху? Должен же быть кредит доверия мужу? Противно естесственно, эти придумки именно в мелочах... Но вроде с начала знакомства этого более не повторялось....
Как не накрутить себя? Буду признательна любым советам.

Anonymous said...

tissot pocket watches Pocket watch identification download 500 meter diver watches

Anonymous said...

Здрасьте
Спасибо за информацию, очень выгодное предложение для Вас. Вы представляете отличный сайт с классной продаваемостью =)
Размышляю о покупке ссылки на этом ресурсе. такси www.taxisat.ru (Москва) Наверху и можно слева в некоторых разделах. Ну или каких-либо других выгодных рекламных размещений.
Возможно по тематике вашего сайта подойдёт для рекламы сайт перепланировка квартир www.buro-pereplanirovok.ru для этого проекта могу заказать более дорогостоящие статьи и обзоры.
Где посмотреть, где заказать, какие цены тут?
Хочу на постоянной основе заказывать платные темы, банеры и др. надеюсь они подойдут для вашей цены.
Я покупала рекламные места на разных блогах всего за 3300 руб. в месяц за платные темы.
Пожалуйста ответьте тут, напишите вашу цену. Нужно для отчёта ;)

Ещё рассмотрю предложения по [b]заказу[/b] и покупке статей на вашем сайте. Куплю дорого!

P.S. Хочу надеяться на наше с вами долгосрочное сотрудничество. Большое спасибо, жду ваших ответов желательно с условиями и условиями.