රුක්ෂාන්ගේ යෝගා අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 සම්බන්ධතා-
නම- චානක රුක්ෂාන් - යෝගා උපදේශක
දුරකථන- 0775-173612 / 0715-493005
වි.ලිපිනය- rukshan.yoga@yahoo.com 
ඇතුල්වෙන්න/Enter

Friday, June 4, 2010

යෝගා පංති..

ප්‍රවීණ යෝගා උපදේශක රුක්ෂාන් මහතා විසින් මෙහෙය වන යෝගා පංන්ති සඳහා ඔබටත් සහභාගි විය හැක.තම ශරීරය හා මනස ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වන කාර්යය බහුල පුද්ගලයින් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද සවස් වරු පංති සහ ඔබගේ අවශ්‍යතාය අනුව වෙනස් කරගත හැකි නම්‍යශීලී කාලසටහන් ....දැනට  දකුණු පලාතේ ගාල්ල,මාතර යන ප්‍රදේශ වලදී පැවැත්වේ. ඉදිරියේදී ඉල්ලුම අනුව මෙම වැඩසටහන් ව්‍යාප්ත කිරිමටද කටයුතු යොදනු ලැබේ.

යෝගා පාඨමාලාවන් පහත සදහන් ස්ථාන වලදී පැවැත්වේ.


ස්ථානය
දිනය
වෙලාව
කෝ-ඔපරේටිව් සෙන්ටර්-ගාල්ල
සැම ඉරිදාවකම
සවස 3 ට
වයි.එම්.බී.ඒ ගොඩනැලිල්ල-මාතර
සැම අඟහරුවාදාවකම
සවස 5-30 ට
පරෙයි දූව උපෝසථාගාර ශාලාව-මාතර
සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම
සවස 5-00

No comments: